Kasvatusmetsää ja joenrantaa Keuruulla. 

Keuruu Suolahti 16,56 ha. Puusto n. 1800 m3. Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää n. 85 % pinta-alasta. Taimikoita n. 13 % pinta-alasta. Maapohjat pääosin tuoretta ja kuivaa kangasta. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 6,8 m3 /ha /vuosi. 

Tilalla on Kupanjoen rantaa n. 1 km. Suvannon ja kosken läheisyydessä oleva hirsinen rakennus on nostettu salaojitetulle sorapatjalle v. 2017.  Lupa tälle ns. saunarakennukselle myönnetty v. 1973. Rakennuksen katto on uusittu v. 2018.  Rannassa on nuotiopaikka ja suvantoa on käytetty uimapaikkana. 

Kupanjoki on Keurusselästä nouseva joki. Jokea on virtavesikunnostettu v. 2019-2020 taimenen kutua edistämään. (ks.lisätietolinkit)

 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 11.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollista hakea poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseen. Lisätietoja saa Keuruun kaupungilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 24.3.2021

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

2 kpl. Vapaana olevat sähköiset panttikirjat voidaan siirtää ostajalle tai kuolettaa ne myyjän kustannuksella.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koivukosken yksityistiellä, Varsakorven yksityistiellä ja Lankkua-Paljakan yksityistiellä. Tieyksikkömaksut n.116 €, vuonna 2021

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-410-876-1 Suolahden jakokunta