Keuruu Pihlajavesi Lapinperä 35,7 ha. Puusto n. 3710 m3. Tilan metsissä hyvät hakkuumahdollisuudet. Uudistuskypsää metsää n. 7,3 ha. Hyvä kehitysluokkajakauma. Maapohjista (MT) tuoretta kangasta n. 19,3 ha, (OMT) lehtomaista kangasta 3,3 ha ja (VT) kuivahkoa kangasta  5,9 ha.  Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 6,1 m3/ha /v. Suunnitelmakauden (10-vuoden) mukainen hakkuusuunnite n. 2200 m/10 v.

Tilalla on vanha hirsinen 1800- luvulla alkuperin rakennettu hirsinen päärakennus (ulkomitat n. 21m x 10 m) sekä aitta- talousrakennus. Rakennuksiin uusittu peltikatot v.2017.

Korvauskelpoista peltoa 4,53 ha. Peltojen vuokrasopimus on päättynyt ja tukioikeudet (perustuki) on vuokraviljelijän omistuksessa.

Ei erillistä tarjousaikaa. Pelkästä metsäalueesta tai pelloista ja rakennuksista voi tehdä erillistarjouksen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lapinmäen yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 91,05 €, vuonna 2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-407-876-3 Pihlajaveden jakokunta.