Keuruu Suolahti 21,1 ha. Puusto n. 2680 m3. Tila sijaitsee lähellä Keuruun kaupungin taajamaa. Tilan pinta-alasta varttuneita kasvatusmetsiä n. 45%, nuoria kasvatusmetsiä n. 30 % ja taimikoita n. 23 %. Kasvatusmetsissä harvennushakkuun mahdollisuus. Taimikoissa perkaustarvetta. Maapohjat pääosin (MT) tuoretta kangasta. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 8,4 m3 / ha / vuosi. Tilalle metsäautotie. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä (VL) VIRKISTYSALUE, alue tarkoitettu pääasiassa ulkoiluun ja virkistykseen ja niiden tarvitsemille liikenneväylille. Keuruun kaupungin antaman lausunnon mukaan kaava on oikeusvaikutukseton ja siten lähinnä ohjeellinen tarkempaan detaljisuunnitteluun (asemakaava). Asemakaavoitusta ei ole kuitenkaan koskaan ulotettu Keuruun taajama-alueella kaupan kohteelle. LISÄTIETOJA KAAVOITUKSESTA SAA KEURUUN KAUPUNGILTA.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja rautatien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 249-410-876-1 Suolahden jakokunta 2) Yhteinen vesialue 249-410-876-9 Hartunlampi