Keuruu Pihlajavesi määräala n. 30,3 ha. Puusto n. 4620 m3. Keskipuusto n. 150 m3/ha. Mäntyvaltaiset metsät. Kasvatusmetsiä n. 46 % pinta-alasta, taimikoita n. 18 % pinta-alasta ja uudistukypsää metsää n. 33 % pinta-alasta. Maapohjat pääosin (VT) kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota. Palsta rajoittuu osittain Kaakkolampeen. Palstalle metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 11.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei kaavan mukaista rantarakentamisoikeutta. Mahdollista hakea poikkeamislupaa rakentamiseen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasiteet ja rautatien suoja-alue. ks liitetiedosto kasvillisuuden poistosta rautatien suoja-alueelta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Huntinniemen metsätiellä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-407-876-3 Pihlajaveden jakokunta