Hyvä puustoinen määräala Keuruun Pihlajavedellä Erämaakirkontien varrella.

Keuruu Pihlajavesi määräala n. 29 ha. Puusto n. 3810 m3. Palstalla heti hakattavissa olevaa puustoa. Uudistuskypsää metsää n. 5 ha, varttunutta kasvatusmetsää n. 17 ha, nuorta kasvatusmetsää n. 4 ha ja taimikoita vain n. 2 ha. Taimikossa raivaustarvetta. Maapohjista(MT) tuoretta kangasta n.8 ha, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota (VT) n. 7 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 13 ha. Määräalan rajoittuu koilliskulmasta Natura- alueeseen ja Paskorimmi lammen luonnonsuojelualueeseen. Tilalla on omaa rantaviivaa Mämmijärven rannalla. Rantarakentamisoikeutta ei ole. Palstalle on hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä (M), maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja venevalkamarasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Erämaakirkon yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 18,30 v.2021.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-407-876-3 Pihlajaveden jakokunta