Isohko metsätila Keuruun Pihlajavedellä, jossa kaavanmukaisia rantarakennuspaikkoja ja luonnontilaisen kaltaista suoaluetta.

Keuruu Pihlajavesi 80,22 ha. Puusto n. 5710 m3. Heti hakattavissa olevaa puustoa. Kasvatusmetsiä n. 42 ha, taimikoita n. 10 ha, uudistuskypsää metsää n. 3 ha ja kitumaita n. 4 ha. Taimikoissa raivaustarvetta. Tilan pihapiirissä vesottunutta entistä peltoa. Metsäalueelta löytyy hienoa luonnontilaisen kaltaista suoaluetta, kuten Kilpineva. Maapohjat pääosin kuivaa kangasta tai vastaavaa suota. 

Tilalla on vanha käyttökelvoton päärakennus, huonokuntoinen aitta/varastorakennus, peltikatteinen navettarakennus ja sähköliittymä. Tila rajoittuu osittain Takalanlampeihin. Isolammen ja Pienilammen pohjoisrannalla on neljä rakentamatonta kaavanmukaista loma-asuntojen  rakennuspaikka. Lampien välillä on hieno luontoalue. Tilalle on hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavassa neljä rakentamatonta loma-asunnon rakennuspaikkaa (kaavamerkintä RA2), maatilan talousrakennuksen rakennuspaikka (kaavamerkintä A-3) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue (kaavamerkintä M).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

ks. liitteenä oleva kaavaseloste ja- määräykset. Lisätietoja rakentamisesta ja rakennusmääräyksistä saa Keuruu kaupungilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks. liitteenä oleva kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koivumäen yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 64,55 €, vuonna 2021.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 249-407-876-3 Pihlajaveden jakokunta. 2) Yhteinen maa-alue 249-407-878-1 Myllypalsta.