Puustoinen maatila päällystetien varrella.

Keuruu Ylä-Saukko 111,2 ha. Puusto n.17800 m3. Kaksi tilaa. Kehitysluokkajakauman pinta-alasta taimikoita n. 14 %, kasvatusmetsiä n. 66 % ja uudistuskypsää metsää n. 20 %. Hyvät hakkuumahdollisuudet. Talouskauden (10 v) suunnitelman mukainen hakkuumäärä n. 9000 m3. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 6,1 m3 / ha / vuosi. Taimikoissa raivaustarvetta. Hyvät tieyhteydet.

Peltoa on n. 11 ha, joista osa salaojitettua. Pellot ovat korvauskelpoisia ja niiden vuokrasopimus päättyy 25.4.2023. Tukioikeudet ovat siirrettävissä vuodesta 2023 alkaen.

Tilalla on maatilan pihapiirissä v. 1981 rakennettu puurakenteinen asuinrakennus, jonka kokonaisala n. 143 m2, kellari, traktoritalli, navettarakennus ja aitta/varastorakennus. Asuinrakennuksessa maalämpö, joka uusittu v. 2019. Ilmankierrätys uusittu v. 2017. Kiinteistöllä kunnallinen paineviemäri, johon mahdollista liittyä. (Asuinrakennuksen esitetietoja täydennetään myöhemmin).  Asemapiirustuksessa näkyvä entinen päärakennus on purettu. 

Suolahtijärven itärannalla on lautarakenteinen kesämökki ja Rystingin metsätien varrella on aidattu varastorakennus.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, sopimus ympäristötuesta (ks.karttaliite ja kiinteistörekisteriote 8.4.2021), tietoliikenne kaapeli (mastolle) ja vesi- ja viemärilinjastot

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vapaana oleva kirjallinen panttikirja kuoletetaan ennen kaupan tekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rystingin yksityistiellä. Tieyksikkömaksua ei ole peritty viime vuosina.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-410-876-1 Suolahden jakokunta