Kahdesta palstasta muodostuva metsätila jonka pinta-ala on noin 40 ha. Hyvässä kasvussa olevat hoidetut metsät, jossa on myös hakkuumahdollisuuksia. Arvioitu kokonaispuusto metsäarvion mukaan 3160 m3, josta tukin osuus on 1170 m3.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 18.12. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa kolme vuokrasopimusta. Vuokraaja Vapo Oy. Vuokratut alueet näkyvät liitteenä olevasta kartasta. 1)Kuviot 373.1 ja 378.1 vuokrattu turvetuotantoalueeksi. 2)Kuvion 378.1 alla olevaa ojaa koskee oja-aluesopimus. 3) Kuviot 381 ja 391 pintavalutuskenttä.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet epäselvät. Ostajan pitää hakea tietoimitusta tieoikeuden selvittämiseksi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 250-401-876-11 Jokipiin vesialue