Hyvä pieni metsätila.

Hyvällä tieyhteydellä Toivontiehen pohjoisrajaltaan rajoittuva noin 9,3 ha metsätila. Kohteen pinta-alasta reilu puolet on nuorta kasvatusmetsää, varttunutta kasvatusmetsää on yli 20 % ja varttuneita taimikoita vajaat 20 % pinta-alasta. Kitu- ja joutomaita löytyy myös hieman. Tilan puusto on pidetty vuosien saatossa hyvässä kasvukunnossa. Heti tai lähivuosina tehtäviä metsänhoitotöitä tilalla ei ole. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa tilalla on noin 130 m3 (kuviot 1 ja 7).  Maapohjat ovat pääosin kivisiä ja kantavia maita, ravinteisuudeltaan kuivahkoa tai kuivaa kangasta. Turvemaiden osuus näistä on noin kolmannes, jotka noin kymmenkunta vuotta sitten ojitettu. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 5,1 m3/ha/v.

Alueella hyvät metsästys- ja virkitysmahdollisuudet niitä hakevalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 26.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Esitettä päivitetty tiemaksujen osalta 5.3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu on ollut Silkkiperäntiestä 57 €/vuosi. Jos Silkkiperäntietä ei tavitse käyttää, niin on mahdollista liittyä Jäpänrannantien osakkaaksi, jossa tiemaksu olisi myös pienempi.

Osuus yhteisiin Ei ole