Hoitoa kaipaava metsämääräala hyvällä tieyhteydellä.

Hyvällä sijainnilla Kivijärventien läheisyydessä sijaitseva noin 31,5 hehtaarin metsämääräala, jonka maapohjat ovat kasvupohjaltaan puoliksi tuoretta kangasta ja toinen puoli kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita pinta-alasta on noin 37 % ja ne kaipaisivat kunnostusojitusta.

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 900 m3 ja puuston kasvu on noin 3,0 m3/ha/v. Pinta-alasta noin 36 % on eri-ikäisiä hyviä kasvatusmetsiä ja taimikoita on noin 47 %, jotka ovat suurimmaksi osaksi nuoria taimikoita. Taimikoista osa on luontaisesti syntyneitä ja ne ovat paikoin aukkoisia. Varttuneemmat taimikot ovat pääsääntöisesti hyviä ja täystiheitä. Taimikot alkavat olla suurimmalta osin taimikonhoidon ja varhaishoidon tarpeessa.  Myös nuorissa kasvatusmetsissä olisi nuoren metsän kunnostuksen tarvetta. Loput pinta-alasta (4,9 ha) on uudistamatonta alaa. Heti hakattavaa puustoa kohteella ei juuri ole.

Määräalalle menee hyvä ja kattava metsäautotieyhteys Kivijärventieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.12.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Isokorven metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 256-402-876-1 Saaren osakaskunta (ks. kiinteistörekisteriote Huom! Koko tila).