Hyvällä tieyhteydellä Kinnulan ja Lestinjärven rajalla sijaitseva metsämääräala.

Noin 26,2 hehtaarin metsämääräalan pinta-alasta noin 81 % on metsämaata. Maapohjat määräalalla ovat kasvupohjaltaan valtaosin kuivahkon kankaan kivisiä kantavia kangasmaita. Turvepohjaisia maita pinta-alasta on noin 30 % ja niiden vesitalous on vielä kohtuullisessa kunnossa, mutta osalle kunnostusojitus olisi tarpeen.

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2800 m3 ja nykypuuston laskennallinen kasvu kohteella on noin 5,3 m3/ha/v. Määräalan pinta-alasta suurin osa on varttunutta kasvatusmetsää, jossa osin harvennustarvetta. Taimikoita ei kohteella ole. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa on noin 400 m3, josta uudistushakkuuta noin 100 m3.

Tilan tieoikeudet ja tieyhteys ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja luovutetaan ostajalle rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus Kinnulan jakokunnan vesialueeseen 256-401-876-3.