Mäntyvaltainen metsätila Tasapään tien molemmin puolin 6-tien lähellä. Pääosin varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää sekä isompaa taimikkoa. Puustoa noin 4367 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alueet, tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tasapääntie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-405-876-1 Juurikkajärven kalaveden osakaskunta. Yhteinen maa-alue 260-405-878-7 Yhteiset palstat. Yhteinen maa-alue 260-405-878-9 Yhteinen palsta.