Kiteen keskustan lähellä kehätien varressa määräala. Pääosin nuorta kasvatusmetsää ja taimikkoa. Koivuvaltaista puustoa noin 1900 m2.  Määräalalla on ulkoilureittejä ja linkkimasto. Taimikoissa ja nuorissa metsissä hoitotarvetta. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitteet eivät koske määräalaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinnitykset puretaan määräalan osalta.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-408-876-1