Kiteen taajaman lähellä hyväpuustoinen metsätila, kaksi erillistä palstaa. Puustoa noin 5120 m3, hyvät hakkuumahdollisuudet. Pääosin varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää, myös taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Arppentie yksityistie, veden ottaminen, tieoikeus. BioKymppi Oy:n kaasunsiirtoputki ja Kiteen vesikunnan vesijohto kehätien laidassa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-423-876-1 Matolampi. Yhteinen maa-alue 260-423-878-1 Sorapalsta. Yhteinen vesialue 260-876-5-0- Päätyen osakaskunta