Piimäjärvellä pieni taimikkovaltainen metsätila sekä luomupeltoa hieman alle 6 hehtaaria. Pellot vuokrattu 30.4.2024 saakka, jonka jälkeen tilatukioikeudet siirrettävissä ostajalle. Tilalle myönnetty maa-aineslupa 21.2.2013, pinta-ala 2,13 hehtaaria, otettavan maa-aineksen kokonaismäärä 45 000 k-m3. Maa-ainesten ottolupaa ei ole käytetty. Ottolupa on voimassa 10 vuotta myöntämisestä, jonka jälkeen siihen on mahdollista hakea jatkoaikaa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus naapuritilalle

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-419-876-1 Piimäjärven kalaveden osakaskunta