Kittilän Helpin kylässä 123,3ha kokonaisuus, joka koostuu tiloista 261-401-11-82 JÄNKÄPAIKKA ja 261-401-11-13 RANTAKARI. Myyjä pidättää Jänkapaikka tilasta noin 0,75ha määräalan, sekä Rantakari tilasta noin 2ha määräalan. Nämä määräalat eivät ole mukana tila-arviossa. Myytävän alueen kokonaispinta-ala on tila-arvion mukaan 123,3ha.

Pinta-alasta metsämaata 87,5ha, josta taimikoita 45,2ha, ylispuustoista taimikkoa 1,5ha, nuorta kasvatusmetsää 10,8ha, varttunutta kasvatusmetsää 8,1ha, uudistuskypsää metsää 13,6ha ja vajaatuottoista metsää 8,3ha.  Kokonaispuusto vähän vajaa 4 000m3, josta lähes puolet uudistuskypsissä metsissä. Eli hyvin heti hakattavaa ja hyvät tulevaisuuden tuottonäkymät kun taimikonhoidot tekee kuntoon.

Tilat ovat todella hyvin saavutettavissa, sillä kaikki palstat rajoittuvat tiehen. Ounasjoen itäpuoleiset palstat rajoittuvat Helpin tiehen ja joen länsipuolen palstat Tainio-Helppi yksityistiehen. Esimerkiksi uudistuskypsä metsikkö kuvio 779 (7,2ha) rajoittuu suoraan Helpin tiehen.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 7.3.2021 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Jänkäpaikka tilalla kulkee kyläläisten ylläpitämä latu. Lisäksi vanhat rasitteet, katso vanhat rasitteet kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Helppi-Tainio yksityistien tiemaksu on ollut noin 20€/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteisrörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin siirtyvät pinta-alojen suhteessa.