Kittilän Kallon kylässä suuri ja runsaspuustoinen 170 ha metsätila kahdessa palstassa. Juuri tehdyn arvion mukaan tilalla on ainespuuta 10 950m3, josta tukkia noin 3 985m3. Metsät ovat suurimmaksi osaksi uudistuskypsää metsikköä, joita on 93 ha. Eli tilalla on kovat hakkuumahdollisuudet lähivuosille. Varttunutta kasvatusmetsikkköä on 16 ha ja nuorta kasvatusmetsikköä 6 ha, loput kitu/joutomaata. Lisäksi tilalla on pari pientä lampea. Kasvupaikat ovat pääasiassa kuivahkoa kangasta ja vastaavaa turvemaata.

Tilalla on jonkun verran tuulenkaatoja, jotka ovat syntyneet noin 2-3 viime vuoden aikana. Näitä puita ei ole laskettu mukaan arvioon.

Metsäkeskuksen karttapaikassa tilan läpi eteläpäässä kulkeva puro on osittain merkitty erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt). Puron varrella ei kuitenkaan suuremmasti ainespuuta. 

Kiinteistörekisterin pinta-ala 170,87 ha - tila-arvion pinta-ala 173,7 ha. 

Alueella toimii metsästysseura Kallon Eränkävijät ry, johon voi hakea seuran jäsenyyttä. Lisäksi tila rajoittuu valtionmaihin, jotka tarjoavat lähialueilla laajat metsästysmahdollisuudet. 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 4.10.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei virallisia rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei virallisia tieoikeuksia.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 261-402-876-5 Kallon jakokunnan vedet (261-402-876-5, 273-409-876-1) Osuuden suuruus: 0,062500 / 2,875000. 2) Yhteinen maa-alue 261-402-878-1 Kallon jakokunta Rekisteröintipvm: 5.3.1914. Osuuden suuruus: 0,062500 / 2,875000