Kittilän Könkäässä 33,18ha metsätila.

Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 33,18ha. Tila-arviossa pinta-ala on 34,3ha. Metsämaata yhteensä 20,2ha, josta T2- taimikoita 6,2ha, nuorta kasvatusmetsää 1,7ha, varttunutta kasvatusmetsää 10,2ha, uudistuskypsää metsää 1,7ha ja vajaatuottoista metsää 0,4ha. T2-taimikoissa on tehty taimikonhoito vuonna 2017. Kitu- ja joutomaata 12,7ha sekä muuta maata 1,4ha. Muu maa sisältää palstan Munajärvessä ja palstan Haukkasaaren kärjessä.

Ounasjoki kuuluu Natura 2000 alueeseen. Tämän johdosta myös saaressa olevat palstat ovat osittain Natura-aluetta.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 15.8.2021 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Levin ympäristön osayleiskaava. Tila kaavassa maa- ja metsätalousaluetta (M), poikkeuksena Munajärvessä oleva palsta vesialuetta (W). Lisätietoja kaavakartasta ja kaavamerkinnöistä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset siirtyvät kaupan mukana.