Kittilässä hyvin saavutettavissa oleva 36,97ha metsätila. Tilan läpi kulkee Paarujärven metsätie ja tila on suurimmaksi osaksi kivennäismaata. Tilalta matkaa Kittilän keskustaan noin 15km.

Tilan pinta-alasta metsämaata 35,9ha, josta  T2-taimikoita 14,7ha. Näissä T2-taimikoissa tehty taimikonhoito vuonna 2019. Loppuosa 21,2ha on syksyllä 2019 äestys kylvettyä aluetta. Arvio on tehty vuoden 2020 talvella, jonka takia arviossa ei ole voitu todeta taimettumisen tilaa.

Kuviolla 160 on maastokarttaan merkitty lähde. Kuvio 161 merkitty Metsäkeskuksen kartassa erityisen tärkeäksi elinympäristöksi.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 15.8.2021 klo 23:59.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.