Kiuruveden keskustan läheisyydessä, hyvässä kasvukunnossa olevat metsät !

Kahdesta kiinteistöstä ja yhdestä määräalasta koostuva kohde lähellä Kiuruveden keskustaa. Numeeriseen kiinteistönraja-aineistoon perustuvan tila-arvion pinta-ala on 41,8 ha. Kiinteistöreksiteriin merkityt pinta-alat eroavat jonkin verran tila-arvion pinta-aloista. Härköniemi määräala rajautuu pellon reunaa mukaillen, liitteenä olevassa kuviokartassa suuntaa antava rajaus.

Hoidetut, hyvässä kasvukunnossa olevat metsät, kaikkia kehitysluokkia löytyy. Kasvupaikat vaihtelevat lehtomaisesta kankaasta kuivaan kankaaseen tai ravinteisyydeltaan vastaavaan turvemaahan, pääosa kuitenkin tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata.

Tieyhteydet kunnossa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Härköniemi määräala kuuluu Kiurujärven rantaosayleiskaavassa osittain maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen. Kartaaote kaavakartasta liitteenä. Lisätietoja kaavasta Kiuruveden kaupunki, tekninen palvelukeskus.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet kts. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistöjen karttatulosteet (liitteinä).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Härköniemi; Yhteinen vesialue 263-876-1-0 Luupuveden osakaskunta. Lisä-Härköniemi; Yhteinen vesialue 263-405-876-1 Lapinniemen osakaskunta. Laitakangas; Yhteinen vesialue 263-405-876-1 Lapinniemen osakaskunta.