Määräala Kiuruveden keskustan läheisyydessä.

Hyvillä kasvupohjilla oleva määräala, lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata 40 %, tuoretta 42 % ja kuivahkoa 17 %.

Kehitysluokiltaan kohde painottuu pääosin varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin, myös eri-ikäisrakenteisuutta löytyy.

Varttuneet kasvatusmetsät on harvennettu, ja ojat ovat kunnossa. Kohteelta löytyy silti myös heti hakattavaa, niin ensiharvennettavaa kuin uudistuskypsää metsääkin.

Määräalan rajaus merkattu maastoon suuntaa-antavasti punaisella heijastinkuitunauhalla. Tieyhteys on kunnossa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Koskenjoen-Niemisjärven rantaosayleiskaavassa kohde on pieneltä osin pohjois-osasta merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Karttaote kaavasta liitteenä. Lisätietoja kaavasta; Kiuruveden kaupunki, tekninen palvelukeskus.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 263-411-878-1 Yhteinen venevalkama. Yhteinen vesialue 263-876-2-0 Niemisjärven osakaskunta