Hyvässä kasvussa olevat metsät Kiuruveden Rytkyllä, palstat Kiertosuon molemmin puolin

Hyvillä kasvupohjilla oleva, pääosin tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata sisältävä kahdesta palstasta koostuva kohde. Kaikkia kehitysluokkia löytyy.

Taimikot ovat lähteneet hyvin kasvuun, vaativat kuitenkin lähivuosina perkauksen.

Kasvatushakkuista on huolehdittu ajallaan, joten metsät ovat kasvukunnossa. Heti hakattavaakin löytyy, sekä uudistuskypsää metsää että harvennusta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2019-K14924), kts. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatuloste

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 263-415-876-1 Rytkyn osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 263-415-878-7 Yhteinen myllypalsta