Hyvin hoidettu, hakkuumahdollisuuksia sisältävä tila yleisen tien varressa.

Maapohjat pääosin MT- ja VT tyypin kangas- ja turvemaita (noin 1/3 pinta-alasta). Taimikkokuvioiden perkaukset on tehty muutama vuosi sitten, kuvio 13 on boorilannoitettu. Turvemailla ojitukset ovat kunnossa ja pääosa turvemaan metsikkökuvioista on tuhkalannoitettu 2011. Kulkuyhteydet tilan sisällä on hoidettu piennartasanteilla/talviteillä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Moottorikelkkailureitti (000-2010-K35655), Pyhäjärven raja - Kiuruvesi, leveys 5 m (näkyy kuviokartalla)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö rajoittuu yleiseen tiehen (Paajakantie).

Osuus yhteisiin Ei ole