Noin 140 ha metsää yhdessä palstassa metsäautotien varressa. Lisäksi tilaan kuuluu 1 ha:n erillinen joenvarsipalsta (kuvio 1).

Kasvatusmetsien osuus lähes 85 % pinta-alasta. Taimikoita alle 2 ha. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettu tieoikeus Lipinkankaan yksityistien osakkaille

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lipinkankaan metsätie 0 € (2019) Maaseläntie 190,16 € (2019)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lapinsalon osakaskunta ja yhteinen savipalsta