Kahden metsäpalstan muodostama puustoinen kokonaisuus Kiuruveden pohjoisosissa hyvien tieyhteyksien varrella.

Merkittävän suuret välittömät hakkuumahdollisuudet. Taimikoita ja siten hoitotöitä ei ollenkaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettuja tieoikeuksia Makkaraperä-Uppola-Pietilä yksityistiehen, Lintusuontiehen ja taaemman palstan metsätiehen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Makkaraperä-Uppola-Pietilä yksityistien tiemaksu 141,56 € (2019) Tiet kevytrakenteisia, eivät kestä kelirikkoajan kuljetuksia.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kämärän osakaskunta