Erillinen metsäinen palsta Kiuruveden Kalliokylällä hyvien tieyhteyksien varrella. Hyvin hoidetut kasvatusmetsät.

Kasvatusmetsien osuus yli 95 % pinta-alasta. Maapohjat OMT - VT kankaita tai vastaavia turvemaita. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole