Hieno erämaapalsta valtion maiden keskellä. Hyvä kohde esimerkiksi rauhaisaa erä- ja virkistyskohdetta etsivälle.

Kivijärven luoteisosassa Sivakkalampien rantaan rajoittuva noin 26,4 hehtaarin määräala, jonka pinta-alasta noin puolet on metsämaata ja toinen puoli suopohjaista kitu- ja joutomaa. Metsämaan pinta-alasta noin 40 % on suota. Kasvupohjat vaihtelevat kasvupaikkatyypiltään tuoreesta kankaasta kuivaan kankaaseen tai ravinteisuudeltaan vastaavaan turvemaahan.

Puustoa määräalalla on noin 1400 m3. Kohteen puusto koostuu pääosin noin 40-50-vuotiaista kasvatusmetsistä, jotka on harvennettu reilut kymmenen vuotta sitten. Uudistuskypsää metsää on 1,8 hehtaaria. Taimikkoa tilalla on 1,2 hehtaaria (kuvio 31), joka olisi ainakin osin jo perkauksen tarpeessa. Heti hakattavaa puustoa kohteella on metsänhoitosuositusten mukaan uudistushakkuuna noin 300 m3. Määräalan nykypuuston kasvu on noin 4,0 m3/ha/v.

Määräalalle ei ole tieyhteyttä. Metsähallituksen maiden keskellä olevalle palstalle lähin tie on noin 400 metrin päässä. Määräalalle ei ole määritetty tieoikeutta, mutta tieoikeus perustetaan lohkomistoimituksen yhteydessä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sivakkalampien rannat M-aluetta (metsätalousaluetta)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle perustetaan tieoikeus lohkomistoimituksessa (kuuluu lohkomismaksuun).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 265-401-876-2 Heinolahden jakokunta (ks.kiinteistörekisteriote. Huom. koko tila).