Nuoren metsän kunnostusta ja taimikon hoitoa kaipaava määräala toimeliaalle metsänomistajalle.

Kannonkosken ja Kivijärven rajan läheisyydessä Riihiperällä sijaitseva noin 16,6 hehtaarin metsämääräala, joka rajoittuu Pesälampeen.

Määräalan maapohjista ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on yli 90 % pinta-alasta ja loput vajaat 10 % kuivahko kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvemaiden osuus koko alasta on noin kolmannes ja niiden vesitalous on vielä kohtuullisessa kunnossa. Kohteella on kuusivaltaista puustoa noin 1000 m3. Pinta-alasta vajaa puolet on kasvatusmetsää, josta suurin osa hoidon tarpeessa olevaa nuorta kasvatusmetsää. Taimikoita pinta-alasta on noin 15 %, uudistuskypsää metsää reilut 10 % pinta-alasta ja loput noin 25 % on vajaatuottoista vanhaa peltoa, joka olisi hyvä uudistaa kuuselle. Määräalla on taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tarvetta noin 7,2 hehtaarin alueella. Heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on noin 450 m3, josta uudistushakkuuta noin 350 m3. Nykypuuston kasvu kohteella on 3,9 m3/ha/v.

Määräalalle on tieoikeus Riiperäntieltä tulevaa uraa pitkin, joka on kevyesti sorastettu tilan rajalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kohteesta ja kohdenumerolla 302634 myynnissä olevasta 9,6 ha määräalasta (Saarikoskenniitty) voi tehdä myös yhteistarjouksen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pesälammen ranta M-aluetta (metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Määräala myydään kiinnityksistä ja rasitukista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu arviolta noin 20 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukaiset osuudet yhteisiin aluesii (ks. kiinteistörekisteriote).