Hyvillä tieyhteyksillä oleva, hoitoa tarvitseva pienehkö metsämääräala.

Kannonkosken ja Kivijärven rajalla Riihiperäntien varressa sijaitseva noin 9,6 hehtaarin metsämääräala.

Määräalan maapohjista ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on noin 90 % pinta-alasta ja loput 10 % kuivaa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvemaiden osuus koko alasta on noin puolet ja nille olisi hyvä tehdä kunnostusojitus. Kohteen pinta-alasta yli 60 % on mäntyvaltaista kasvatusmetsää, josta suurin osa on vielä kasvukunnossa olevaa varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoita pinta-alasta on noin 10 % ja käytännössä loput noin 25 % on metsittynyttä vajaatuottoista vanhaa peltoa, joka olisi hyvä uudistaa kuuselle. Määräalla on taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tarvetta noin 1,3 hehtaarin alueella. Heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on noin 200 m3 uudistushakkuusta. Nykypuuston kasvu kohteella on 3,7 m3/ha/v.

Määräalalle on tieyhteys Riihiperäntien lisäksi Kessukorven metsäautotieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kohteesta ja kohdenumerolla 302633 myynnissä olevasta 16,6 ha määräalasta (Pesäkorpi) voi tehdä myös yhteistarjouksen.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Määräalalla ei kaava-aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja määräalan karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Määräala myydään kiinnityksistä ja rasitukista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu arviolta noin 10 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pint-alan mukainen osuus Kuivainiemen jakokunnan vesialueseen 265-404-876-2