Puustoinen määräala hyvällä tieyhteydellä.

Kivijärven luoteisosassa Veitjärventien varressa sijaitseva noin 20,6 hehtaarin metsämääräala, jonka pinta-alasta hieman vajaat 80 % on varttunutta kasvatusmetsää.

Määräalan maapohjat ovat pääosin hyväkasvuisia kangasmaita. Ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta on 16 %, tuoretta kangasta 44 % ja kuivahkoa kangasta 40 %. Turvemaiden osuus metsämaan pinta-alasta on 29 %. Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2700 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,6 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa kohteella on 220 m3. Määräalan puusto on pääsääntöisesti vielä hyvässä kasvukunnossa vajaat kymmenen vuotta sitten tapahtuneen harvennushakkuun ansiosta. Tilalla on taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tarvetta 2,5 hehtaarilla (kuviot 8 ja 9). Näistä ainakin kuvio 9 (1,9 ha) olisi hyvä boorilannoittaa.

Tilan tiestö ja tieoikeudet ovat kunnossa.

Myyjä jättää itselleen tilasta 0,5 hehtaarin tontin, jossa sijaitsevat tilan rakennukset.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 13.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköine panttikirja, joka siirretään ostajalle velattomana ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koko tilasta tiemaksu 31,29 € v. 2020 (Veitjärven yksityistie)

Osuus yhteisiin Ei ole