Hyvänkokoinen taimikkovaltainen metsämääräala.

Kivijärven pohjoispuolella Leukunjoen molemmin puolin sijaitseva noin 80,8 hehtaarin metsämääräala. Myyjä jättää itselleen tilasta kaksi pientä palstaa, joissa sijaitsevat tilan rakennukset.

Määräalan pinta-alasta kasvupohjaltaan noin puolet on tuoretta kangasta ja toinen puoli kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita on näistä noin 20 %. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan noin 3700 m3 eli keskimäärin noin 47 m3/ha metsämaalla. Puuston kasvu on noin 4,4 m3/ha/v. Määräalan pinta-alasta eniten on taimikoita, joita on 60 % pinta-alasta. Taimikot ovat pääosin kunnossa olevia varttuneita taimikoita, mutta muutamalla kuviolla on nähtävissä vanhoja lieviä hirvituhoja. Kohteella on tehty taimikonhoitoa viime vuonna 16,5 hehtaarille. Taimikon varhaishoitoa olisi lähivuosina tulossa 7,5 hehtaarille. Kohteen kehitysluokkajakaumasta nuorta kasvatusmetsää on 19 %, varttunutta kasvatusmetsää noin 11 % ja uudistuskypsää metsää 9 % pinta-alasta.

Kohteen kasvatusmetsät ovat tulossa kasvukuntoon, koska kohteella on myyty harvennusleimikko 14,4 hehtaarin alalla kuvioilla 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19 ja 25. Näistä tulevat hakuutulot kuuluvat myyjälle. Harvennukset on tarkoitus totetuttaa nyt tulevana syksynä/talvena metsänhoitosuositusten tasaikäisharvennusmalleja käyttäen. Esitteen liitteenä olevaan metsäarvioon kuviot on arvioitu valmiiksi hakkuun jälkeiseen tilaan. Uudelle omistajalle puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan vielä halutessaan heti hakattavissa noin 1000 m3 uudistushakkuuna.

Kohteen isommalle palstalle menee metsäautotie ja Leukunjoen varteen on tehty tienpohja, josta ylitys joen länsipuolella olevalle palstalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Huom! Esitettä on päivitetty 1.10 metsäarvion osalta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ks. kiinteistön karttaote. Metsänhakkuusopimus (harvennusleimikko kuvioilla 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19 ja 25). Lisäksi myyjä pidättää itselleen oikeuden määräalalle menevään metsäautotihen ja sen varrella olevaan lantavarastoon, jotka perustetaan rasiteoikeutena lohkomisen yhteydessä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalle määritettään tieoikeudet lohkomistoimituksen yhteydessä. Tuleva tiemaksu arviolta noin 150-200 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan osuus 265-403-876-1 Kivijärven jakokunnan yhteiseen vesialueeseen. Muihin osuudet yhteisiin ja erityisiin etuuksiin määräala ei saa osuutta.