Määräala metsää sijaitsee Kokemäellä Huivoon kylässä Sääksjärventien ja Pirisjoen metsätien varressa. Metsälön kehitysluokkajakauma on monipuolinen. Määräalalla on yksi metsälain mukainen suojelukohde, puro. Hieno metsälö hyvillä tieyhteyksillä!

Määräala metsää sijaitsee Kokemäellä Huivoon kylässä Sääksjärventien ja Pirisjoen metsätien varressa. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 3200 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen on noin 110.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 10.000,- euroa. Metsälön kehitysluokkajakauma on monipuolinen. Puusto on mäntyvaltainen. Määräalalla on yksi metsälain mukainen suojelukohde, puro. Hieno metsälö hyvillä tieyhteyksillä!

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 1.11.2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalaa rasittaa maantien suoja-alue ja naapuritilojen tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräalaa rasittaa linkkimaston vuokrasopimus.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on hyvät tieyhteydet. Kohde rajoittuu Sääksjärventiehen ja Pirisjoen metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin siirtyvät ostajalle määräalan pinta-alan suhteessa emätilan pinta-alaan.