Määräala metsää sijaitsee Kokemäellä Pirkkinäisen kylässä. Taimikkovaltaisessa määräalassa on noin viisi hehtaaria uudistuskypsää metsää. Kohteella on jonkin verran nuoren metsän hoitotarpeita. Metsälö sijaitsee lähellä Kokemäen keskustaa. Kannattaa tutustua!

Määräala metsää sijaitsee Kokemäellä Pirkkinäisen kylässä. Taimikkovaltaisessa määräalassa on noin viisi hehtaaria uudistuskypsää metsää. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 1800 kiintokuutiota ja arvo odotusarvoineen on noin 65.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 27.000,- euroa. Kohteella on jonkin verran nuoren metsän hoitotarpeita. Metsälö sijaitsee lähellä Kokemäen keskustaa. Kannattaa tutustua!

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 1.11.2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalaa rasittaa voimansiirtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole