Kookas metsätila Kannusjärven läheisyydessä.

Kälviän Haapasalossa, KANNUSJÄRVI 25:45 -niminen metsätila, jonka pinta-ala on 53,6 ha. Tilan pinta-alasta 44 % nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä, uudistushakkuuikäisiä 22 %, taimikoita 20 % ja loppuosa suoalueita (kitu- ja joutomaata). Puustoa on noin 3290 m3, josta tukkipuuta noin 840 m3. Hakkuumahdollisuuksia löytyy uudistushakkuuikäisistä puustoista (osa niistäkin vielä kasvatettavassa kunnossa olevia) ja kaksi harvennettavaa kuviota (1 ja 7). Taimikot on hoidettu kuntoon äskettäin. Ojitukset ovat vielä toimivassa kunnossa, (kuvion 9 voi jättää soistumaan). 
Kangaskosken metsäautotieltä lähtee penkkatie, joka jatkuu ajourana tilan läpi. Maastokelpoisella henkilöautolla pääsee lähes tilan rajalle saakka. Tie/kulkuoikeudet on sekä Lintukankaantien, että Kangaskosken metsätien suunnasta.
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja opastekyltit metsätien päässä ja tilan rajalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 24 muinaisia kivirakenteita (asuinpaikka). Tiemaksu 206 € lasku tulee kesän aikana.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana.