Kasvuisa metsäpalsta tienvarressa!

Kälviä Hillissä 16,7 ha määräalapalsta tilasta NAAPURI 7:11. Hyvä sijainti Pietinkoskentien varressa. Tilalla on kaikenikäistä metsää, taimikoista päätehakkuuikäiseen puustoon saakka. Taimikot lähteneet hyvään kasvuun ja niissä olevat ylispuustot saa poistaa heti. Taimikonhoitoihin haettavissa kmr-tukea. Kasvatusikäisissä metsissä paljon harvennushakkuukohteita. Lisäksi hakkuumahdollisuutta päätehakkuuikäisissä kohteissa. 
Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Kuviolla 16 on muinainen kivirakenne.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjän kantatilalle