Kasvuisa metsäpalsta, hyvät tiet!

Kälviän Hillissä 24,7 ha metsäpalsta. Kohde on erillinen määräalapalsta tilasta UUSITALO 4:16. Kohteen läpi menee kahdesta kohtaa hyväkuntoiset metsätiet (Palon metsätie ja Ristinevantie). Metsät ovat pääosin hyvin hoidettuja ja hyvässä kasvukunnossa. Vanhoille ojitusalueille on tehty valmiiksi kunnostusojitushanke, jonka yhteydessä on hyvä tehdä puuston tarpeelliset hakkuut. Taimikoista suuri osa (kuviot 12 ja 13) on kookasta, kuitupuukokoon tulossa olevaa, 7-9 m pituista puustoa. Metsänhoidollisesti tarpeellisia hakkuukohteita on vanhoilla ojikkoalueilla (ojalinja-, harvennus- ja päätehakkuuta). Kohteessa on 6,5 ha suojelualue (kuviot 34 ja 35).
Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Kohteeseen kuuluu noin 6,5 ha luonnonsuojelualue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana.