Kookas tila hyvillä tieyhteyksillä!

KÄLVIÄ, Honkiperä, PAJUNPÄÄ 69:4 -niminen metsätila, pinta-alaltaan 53,0 ha. Tila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varressa, metsäautotiet menevät kahdesta kohtaa palstan läpi. Tilalle on hyvät kulkuyhteydet niin Kälviän, Ullavan, kuin Kannuksenkin suunnasta.
Uudistuskypsää metsää on 8,2 ha, nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää 15,4 ha. Taimikkovaiheen metsiä on 21,5 ha, josta suuri osa on 6-8 m pituisia, lähellä kuitupuukokoa. Hoitotarpeita on lähinnä pienemmissä taimikoissa. Puuston määrä on noin 2300 m3, josta metsänhoidollista hakkuumahdollisuutta on harvennushakkuin kuviot 54 ja 61 (9 ha) sekä päätehakkuin uudistuskypsiksi merkityt ja osa iäkkäimmistä varttuneen (03) kehitysluokan metsiköistä. 
Tila on merkitty maastoon rajojen kohdalta neljästä eri paikasta metsäautotien varresta ja lisäksi opastetaulut.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote 1) Yhteinen vesialue 272-876-3-1 Vesialue Osuus: 0,032300 / 38,630900 2) Yhteinen maa-alue 272-878-1-3 Yhteiset maa-alueet Osuuus: 0,032300 / 38,623100