Kookas tila hyvän tieverkoston piirissä.

Kälviän Välikylässä HUHTALA 6:9 -niminen metsätila. Tilan pinta-ala 54,5 ha. Tilalle menee Lintukankaan metsätie ja palstan läpi rakennettu autokelpoinen penkkatie. Puustoista 28 % varttunutta- ja uudistuskypsää (03 ja 04) metsää, 38 % nuorta kasvatusmetsää (02) ja 27 % taimikoita. Kuviolla 14 on nuori kuitupuukoossa oleva, eri puulajien kasvatuskoeala. Metsäpohjat ovat hyväkasvuisia, pääosin MT- ja VT-tyyppiä. Vanhoille ojikkoalueille mahdollisuus saada kemera-tukikelpoinen kunnostushanke. 
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja opastemerkit tienvarressa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasitteista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole