Pieni metsätila Leukunjärven lähellä.
Tilaan kuuluu Kälviän Hirsimetsän osuudet, osuusluku 0,002901 / 9,481058.

Kälviällä, Leukun Metsästysmajan läheisyydessä METSÄ-RANTALA 19:44 -niminen metsätila, jonka pinta-ala 4,0 ha. Kohteelle menee tieoikeus Leukun metsätieltä (Metsästysmajan vierestä) liitekartan mukaisesti. Kohteella on 1,7 ha varttunutta kasvatusmetsää (puustoa noin 300 m3), kookasta taimikkometsää 1,0 ha sekä metsitettävää aluetta 1,2 ha. Metsäpohjat ovat pääosin rehevää MT-tyypin kasvupohjaa.
Tilaan kuuluu Kälviän Hirsimetsän osuuksia 2901 kpl.  Kälviän Hirsimetsä harjoittaa voimaperäistä metsätaloutta, vuokraa metsästysoikeuksia ja lisäksi alueella on turvetuotantoaluetta.  Vuosittainen hakkuusuunnite noin 13 500 m3 ja kasvu noin 27 000 m3. Kokonaispuusto v. 2018 inventoinnin mukaan 633 000 m3. Myytävä osuusluku vastaa yhteismetsän metsä- ja joutomaa-alasta noin 2,6 ha osuutta. Osuuksista maksetut kauppahinnat ovat pääosin liikkuneet 1,2 - 1,6 €/osuus vaihteluvälissä. 
Kälviän Hirsimetsän kotisivujen linkki: Kälviän Hirsimetsä , jossa kerrottu mm. metsävaratiedot, hakkuut ja tietoa alueella harjoitettavasta metsästystoiminnasta. 
Tila ja kulkureitti on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla sekä tilan rajalla opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kuviolla 259 metsälain mukainen uudistamisvelvoite, joka siirtyy ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 272-418-878-11 MYLLYPAIKKA Osuus: 0,005221 / 0,500000 2) Yhteismetsä 272-874-1-2 Kälviän Hirsimetsän Yhteismetsä Osuus: 0,002901 / 9,481058 3) Yhteinen vesialue 272-876-3-1 Vesialue Osuus: 0,008700 / 38,630900 4) Yhteinen maa-alue 272-878-1-3 Yhteiset maa-alueet Osuus: 0,008700 / 38,623100