Kookas metsäpalsta Kälviän Norpassa.

Kälviän Norpassa 78,3 ha metsäpalsta tilasta PIRKOLA 23:51. Palsta sijaitsee Kotkanharjun metsätien varressa, noin 600 m Kannus-Ullava maantieltä. Palstan eteläpäätyyn tulee ajokelpoinen tieura Uudenlammentien suunnasta. Palstan metsät ovat pääosin nuoria hoidettuja kasvatusmetsiä ja taimikoita. Taimikot ovat hyvässä kasvukunnossa, hoidettuja (vain muutamalla kuviolla lähiajan hoitotarvetta). Ojitukset ovat valtaosiltaan kunnossa. Nuoret ja varttuneet metsiköt hyviä lannoituskohteita. Kuviolla 30 on komea tervahauta, jossa vanha jättöpuuryhmä. Tilaan kuuluvat osuudet yhteisiin alueisiin jäävät myyjälle.
Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaavamerkintä ei koske tätä palstaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle