Metsäpalsta Kajaanintien varressa.

Kälviän Riipassa 24,5 ha metsäpalsta. Kohde on kolmessa palstassa, Kajaanitien molemmilla puolilla ja junaradan varressa. Maapohjat ovat hiekkapohjaisia ja helppokulkuisia. Osa alueesta on ollut aikoinaan hiekanottoalueena. Tilan alueella kaunis luonnonlampi, Asialampi. Mäntyvaltaisista puustoista löytyy kaikenikäistä metsää taimikoista uudistuskypsiin metsiin saakka. Uudistushakkuumahdollisuuksia on runsaasti radanvarren läheisyydessä. Junanradan varressa molemmilla puolilla on hyväkuntoinen huoltotie. 
Alueet on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Alue on pohjavedenoton suoja-aluetta. Metsätaloutta (mm. hakkuut) voi harjoittaa melko normaalisti, mutta pohjavettä ei saa vaarantaa (maankäyttö, ojitus, kasvinsuojeluaineiden käyttö ym rajoitettua). Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Junaradan levennetyn osan lunastustoimitus on kesken.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole