Järvenrantametsätila, jossa kaksi lomarakennuspaikkaa ja yli 5 ha vesialuetta mukana!
Kokkolasta vain 12 km (Rimmintien kautta).

Kälviän Runtujärvellä KOIVULA 1:132 -niminen, luonnonkauniilla rinnepaikalla sijaitseva metsätila. Tilaan kuuluu noin 5,3 ha vesialuetta ja rantaviivaa lähes 1,2 km. Tila on Runtujärven maantien varressa, 2 km Peltokorvesta etelään. 
Alueella on voimassa 4.2.2019 hyväksytty Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheosayleiskaava. Kaavassa kiinteistölle on osoitettu kaksi loma-asuntotonttia. Yhden tontin rakennusoikeus 160 m2.
Kaavassa kiinteistö on muutoin maa- ja metsätalousaluetta, josta osa kuuluu arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.
Tilan pinta-alasta 5 ha on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoiden pinta-ala on 20 ha. Taimikoista suuri osa on saavuttamassa lähiaikana kuitupuun mitat (osalla taimikkoalueista puusto on jo kuitupuukokoa). Taimikoita saa käydä läpi nuoren metsän kunnostuksena (osittain kmr-tuki). Polttopuuta korjattavissa. Maapohjat ovat hyväkasvuisia, monin paikoin lähellä mustikkatyypin rehevyystasoa. Tilan rajoilla oli kahdessa kohtaa komeat kiviaidat!

Kohde, jonka arvonnousuodotus on hyvä. Sijainti Kokkolan läheisyydessä, maantien varressa, loma-asuntotontit, ranta- ja vesialuetta, nuorten puustojen kasvu.
Tilaan kuuluu osuudet yhteisiin (kts. lisätiedot ja kiinteistörekisteriote).

Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheosayleiskaava hyväksytty 4.2.2019. Maa- ja metsätalousaluetta (M-alue), josta osa kuuluu arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheosayleiskaavan mukaisesti kiinteistölle on osoitettu kaksi loma-asuntotonttia. Yhden tontin rakennusoikeus 160 m2 (loma-asunto 80 m2 + muut rakennukset 80 m2).

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 272-404-876-2 KAIKARVIKEN Osuus: 0,128876 / 4,208400 2) Yhteinen vesialue 272-404-876-3 PERHO ÄLV Osuus: 0,128876 / 4,208400 3) Yhteinen maa-alue 272-404-878-2 BÅTPLATSER Osuus: 0,128876 / 4,208400 4) Yhteinen maa-alue 272-412-878-1 GRUSTAG Osuus: 0,128876 / 47,959200 5) Yhteinen maa-alue 272-412-878-3 GRUSTAG Osuus: 0,128876 / 47,959200 6) Yhteinen vesialue 272-876-2-0 VESIALUE POHJANLAHDESSA Osuus: 0,128876 / 48,444200