Metsätila lähellä Kokkolaa

Kokkola, Korkeahuhta/Isokoski, SAUKKOSAARI 1:130 -niminen metsätila. Tilan pinta-ala on noin 15,5 ha (karttajärjestelmän pinta-alatieto). Kokkolan keskustasta vain noin 8 km. Kohteelle johtaa Isokosken metsäautotie (tie menee tilan rajaa pitkin). Tilan keskiosassa on kaunis joenranta-alue, jossa varttuneempaa lehtivaltaista puustoa.  Puustot ovat pääosin hoidettuja, paikoin hyvinkin rehevillä kasvupohjilla olevia nuoria metsiä. Pienimmät taimikot ovat vasta istutettuja, varttuneimmat taimikot lähestyvät kuitupuu kokoa. Puustoisia (02, 04, ER) alueita on 8,8 ha. Tilan alueen läpi kulkee luontopolku/reitti. Metsätilan omistajana mahdollisuus päästä metsästysseuran jäseneksi. Tilaan kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin (kts. "Osuus yhteisiin")
Tila on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kokkolan Yleiskaava, vahvistettu 13.1.1992 M- ja MU -aluetta (M= maa- ja metsätalousvaltainen alue, MU= maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote. Tilan läpi menee luontopolku. Tilan läpi kulkevan joen varteen voi hakea ympäristötukisopimusta tai Metso-suojelukorvausta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 272-402-876-2 PERHO ÄLV Osuus: 0,137575 / 2,770700 2) Yhteinen maa-alue 272-412-878-1 GRUSTAG Osuus: 0,137575 / 47,959200 3) Yhteinen maa-alue 272-412-878-3 GRUSTAG Osuus: 0,137575 / 47,959200 4) Yhteinen vesialue 272-876-2-0 VESIALUE POHJANLAHDESSA Osuus: 0,137575 / 48,444200