Metsä/peltopalsta lähellä Lohtajan keskustaa.

Lohtajan keskustaajaman lähellä määräalapalsta tilasta HANHIMAA 212:0. Palstan pinta-ala noin 12,3 ha, josta viljelysmaata noin 1,8 ha. Metsistä löytyy kaikenikäistä puustoa taimikoista päätehakkuuikäiseen saakka. Hakkuumahdollisuuksia löytyy kasvatus/harvennushakkuista ja kuvio 138 päätehakkuu.  Poltto/energiapuuta korjattavissa usealta kuviolta. Taimikkokuvio 141 (pituus 4 m) on hoidettu, kuviolla 145 saa tehdä harvennuksen ja kuvio 144 on nuoren metsän kunnostuskohde. 
Peltoalue on salaojitettua, hyvin viljeltyä ja se on EU-tukikelpoista. Pellot ovat olleet vuokralla, mutta vuokrasopimus päättyy tähän vuoteen.
Koivistonperäntielle on suunnitteilla perusparannushanke, jonka osakkaana tämä tila on.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kuvio 142 on erityisen tärkeä elinympäristö - kallioalue. Koivistonperäntielle on suunniteltu perusparannushanke.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana, vaan jäävät myyjän kantatilaan.