40,1 ha metsäpalsta Karhinkankaalla, jossa mukana viljelysmaata 2,36 ha.

Lohtajan Karhinkankaalla määräalapalsta tilasta HANHISALO 17:201. Palstan pinta-ala noin 40,1 ha, josta viljelysmaata noin 2,36 ha. Maastot ovat helppokulkuisia ja -hoitoisia hiekkakangasalueita. Puustot mäntyvaltaisia, pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Lähivuosien harvennushakkuumahdollisuuksia on mm. kuvioille 105, 111 ja 112. Taimikot on harvennettu kuntoon viime vuosien aikana. Suurin osa taimikoista on 3-5 m pituusvaiheessa. 
Peltoalue on avo-ojissa olevaa, EU-tukikelpoista. Pellot ovat olleet vuokralla, mutta vuokrasopimus päättyy tähän vuoteen.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Tila on pohjavedenoton suoja-alueella. Metsätaloutta voi harjoittaa melko normaalisti, mutta pohjavesialue voi rajoittaa mm. ojituksia, lannoituksia ja voimakkaita muokkauksia alueella. Peltoalueella mm. lietteen levitykseen rajoituksia. Pieni kuvio 116 (0,2 ha) jossa siemenpuut, muokkaus. Alueen läpi kelkkareitti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. tieoikeuskartta ja kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana, vaan jäävät myyjän kantatilaan.