Monipuolinen, kookas metsäpalsta Lohtajalla.

Lohtajan Houraatissa metsäpalsta 58,1 ha (määräalapalsta tilasta KOIVUKANGAS 17:178). Kohde sijaitsee Houraatinkankaalla, Lohtajan Metsästysseuran majan ja ampumaradan takana. Kulkukelpoinen tiestö kattaa koko metsäpalstan. Metsät ovat monipuolisia, kaikkia ikäluokkia löytyy taimikoita päätehakkuuikäisiin puustoihin. Hakkuu- ja hoitotyömahdollisuuksia (myös kmr-tukikelpoisia nuoren metsän hoitokohteita) löytyy.
Alueella helppokulkuiset hiekkapohjaiset maastot (seudulla ollut kookkaita hiekanottoalueita) ja hiekkamontusta syntynyt vesialue sekä Ison Heinsuonjärven ranta- ja vesialuetta. Rantapaikoilla myös virkistysmahdollisuuksia, laavupaikkoja ym. Mahdollisuus päästä Lohtajan Metsästysseuran jäseneksi.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Metsäpalsta on pohjavesialueella. Metsätaloutta voi harjoittaa melko normaalisti, mutta pohjavesialue rajoittaa mm. lannoituksia ja vesitalousjärjestelyjä. Kokkolan Vedellä on koko Houraatin aluetta koskeva hankesuunnitelma, jossa tämän tilan läpi, metsäautotien vartta kulkee putkilinja ja tien käyttöoikeus. Kohteelle on suunnitteilla kaivonpaikka ja huoltorakennus (2m x 2m), käyttöoikeusalue on 30 m x 30 m.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kuvioilla 105, 109, 120,1 (noin 4,3 ha) on metsänuudistamisvelvoite, joka siirtyy ostajalle. Ko. alueet hiekkapohjaisilla mailla, joissa riittää toimenpiteenä muokkaus ja kylvö. Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.