26,5 ha metsäpalsta maantien ja metsäautotien välissä.

Lohtajan Kauppilassa määräalapalsta tilasta UUSI-KAUPPILA 19:19. Kohde rajoittuu Alaviirteen maantien ja Kiimaselän metsäautotien väliin.
Metsäpalsta on kooltaan 26,5 ha. Kohteesta valtaosa (69 %) on kuitupuukokoista, hyvässä kasvuvaiheessa olevaa, nuorta kasvatusmetsää. Varttunutta kasvatusmetsää on 8 % ja taimikoita 23 %.  Lähiajan hakkuumahdollisuuksia on jonkin verran harvennushakkuukohteissa. 
Kohde on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (429-Y 982) M-aluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasitteista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.