Metsäpalsta hyvien tieyhteyksien varressa!

Lohtajalla, Koskenkyläntien varressa metsäpalsta 34,4 ha. Hyvät tieyhteydet, maantie ja metsäautotie kohteen läpi. Metsäalasta varttunutta kasvatusmetsää 9,0 ha, nuorta kasvatusmetsää 12,9 ha, taimikoita 6,1 ha ja uudistettavaa alaa 5,8 ha. Harvennushakkuumahdollisuuksia kuvioilla 3, 22 ja 24. 
Kohde on nauhoitettu (23.2.2021) maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.