26,1 ha metsäpalsta Marinkaisissa, Koskenkyläntien varressa.
Kohteella on voimassa oleva maa-aineslupa kalliomurskeen ottoon.

Lohtajalla, Koskenkyläntien varressa Toponkallion kohdalla 26,1 ha metsäpalsta. Kohteella pääosin varttunutta (03) mänty/kuusivaltaista kasvatusmetsää. Puustot harvennettu äskettäin.  2,5 ha hakkuualue tulee istutettavaksi. Metsämaat VT- ja MT-tyypin kasvupohjia ja lisäksi kallioaluetta. Puuston määrä 2150 m3. 

Palstalle on voimassaoleva maa-aineslupa, ympäristölupa ja ottosuunnitelmaselostus kallion louhintaan ja murskaukseen. (kts. liitteet, myös kiviaineksen analyysitulokset saatavilla)
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuvioilla 81, 81.1 ja 83 oleva metsänuudistamisvelvoite siirtyy ostajalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole