Metsätila Kokkolan lähellä, Hangasjärven rantaa.

Kokkolan Ruotsalossa NIEMIPELTO 10:75 -niminen metsätila, jonka pinta-ala 43,2 ha. Tilaan kuuluu Hangasjärven vesialuetta noin 3 ha ja rantaviivaa noin 560 m. Tila sijaitsee Ruotsalon maantien varressa ja lisäksi tilalle menee tieyhteydet Riuttakankaan metsätien kautta palstan keskiosaan ja Orjalonmäentien kautta tilan pohjoisosaan. Ruotsalon maantien varressa järeitä tukkipuustoja ja komeita ranta-alueita. Taimikot on pääosiltaan hoidettu kuntoon viime vuosien aikana, kuviolla 300 saa tehdä varhaisperkauksen. Varttuneet taimikot ovat tulossa kuitupuukokoon. Hakkuumahdollisuuksia löytyy päätehakkuu-, harvennuskohteilta. Lisäksi ylispuiden poisto/harvennuskohteita (kuusitaimikkokohteita, joissa lehtipuustoa), paljon myyntipuukokoista koivua ja energiapuuta. 
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja tieoikeuskartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 272-422-876-1 KORTEJÄRVI Osuus: 0,028123 / 1,000000 2) Yhteinen vesialue 272-876-3-1 Vesialue Osuus: 0,117031 / 38,630900 3) Yhteinen maa-alue 272-878-1-3 Yhteiset maa-alueet Osuus: 0,117031 / 38,623100